TUYỂN DỤNG TẠI BHN NĂM 2023

1. TUYỂN DỤNG MARKETING Mô tả công việc: Biên tập nội dung, video sản phẩm, máy móc thiết bị cho nông nghiêp, v.v. để phát

Danh mục tin

Tin mới nhất

TUYỂN DỤNG TẠI BHN NĂM 2023

1. TUYỂN DỤNG MARKETING Mô tả công việc: Biên tập nội dung, video sản phẩm, máy móc thiết bị cho nông nghiêp, v.v. để phát