Header
CÔNG TY TNHH B.H.N

Ưu tiên phúc lợi động vật - Hoàn thiện sức khỏe con người

SY-Máy sấy khô trứng

Chủ yếu động cơ quạt vòng loại bỏ 80% độ ẩm và đồng thời nó tạo ra gió nhiệt độ cao để làm khô trứng lần hai. Giai đoạn thứ ba bắt đầu khi quạt có cường độ cao bên trong phần trên gây ra một cơn lốc. ba giai đoạn này khô 100% độ ẩm.