Header
CÔNG TY TNHH B.H.N

Ưu tiên phúc lợi động vật - Hoàn thiện sức khỏe con người

QUY TRÌNH PHÂN LOẠI TRỨNG 10.000 trứng/giờ CƠ BẢN

Máy phân loại trứng – máy lựa trứng được cài đặt chương trình phân loại trứng chính xác đến số thập phân hàng đơn vị. Trứng được phân loại dựa vào trọng lượng, trứng nằm trong khoảng trọng lượng quy định trước sẽ được sắp vào vị trí đã cài đặt trong phần mền trước đó.

Trứng được đưa lên bàn chuyển trứng bằng bàn hút trứng. Bàn hút trứng có gắn 30 núm hút trứng được làm từ cao su mềm bảo đảm giữ chặt trứng không cho rơi rớt.

Máy có 6 cổng-line phân loại trứng cũng có nghĩa sẽ có 6 khoảng trọng lượng trứng có thể được cài đặt.

Trứng được chọn lưa qua các cổng sẽ được công nhân sắp xếp – bỏ vào vỉ.

Bàn thu trứng dược lót một lớp da nhằm giảm xóc tránh gây trứng nứt vỡ