Header
CÔNG TY TNHH B.H.N

Ưu tiên phúc lợi động vật - Hoàn thiện sức khỏe con người

BETAGLUCAN- BETAPLEX

BẢN CHẤT- CÔNG DỤNG:
BETA PLEX là thức ăn bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, nhằm tăng chất lượng thịt và trứng, giảm tỷ lệ tử vong cho vật nuôi, tăng sức đề kháng, cải thiện hệ thống miễn dịch, tăng tốc độ tăng trưởng, giảm tỷ lệ tử vong cho vật nuôi, tăng cường đề kháng, cải thiện hệ thống miễn dịch, tăng tốc độ tăng trưởng, giảm tỉ lệ chuyển đổi thức ăn, kích thích hệ tiêu hóa
THÀNH PHẦN
B-Glucan (lên men từ Areobasidium pullulans SM- 2001), Nước
CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
Độ ẩm (%)…………..<=99%
Tổng cộng B- Glucan (%)………>=1%
Nước (%)…………… vừa đủ 100%
CÁCH SỬ DỤNG:
Sử dụng bình thường và gấp 3 lần trong điều kiện đang mang bệnh
Sử dụng Beta- Plex với liều từ 1-2 ml/kg thức ăn
Trộn đều với thức ăn trước 15 phút trước khi sử dụng
Chi tiết
Tôm: từ1 tới 35 ngày tuổi: 5ml/kg thức ăn
Từ 36 tới 80 ngày tuổi: 2ml/ kg thức ăn
Từ 80 ngày tới xuất bán: 1 ml/ kg thức ăn
Cá: Cá hột 5ml/ kg thức ăn
Cá hương 2ml/kg thức ăn
Giai đoạn nuôi thương phẩm 1ml/ kg thức ăn