Header
CÔNG TY TNHH B.H.N

Ưu tiên phúc lợi động vật - Hoàn thiện sức khỏe con người
Mở đầu vụ mới với BHN tại Trại tôm thương phẩm Tiền Giang

Mở đầu vụ mới với BHN tại Trại tôm thương phẩm Tiền Giang

BHN bắt đầu vụ mới với 4 ao nuôi tại Trại tôm thương phẩm Tiền Giang. 4 ao nuôi lớn diện tích mỗi ao 2000m2 mật độ nuôi 150 con/m2. Các chỉ tiêu nước ban đầu được điều chỉnh thích hợp với tôm.

BHN thực hiện nuô với 2 giai đoạn: nuôi ương và nuôi thương phẩm.

Tôm bắt đầu với 12 ngày tuổi được đưa vào ao ương được chuẩn bị nước đã điều chỉnh các chỉ tiêu trước đó. Thời gian trong ao ương của tôm khoảng 22-25 ngày.

Tôm đạt trọng lượng 1000-1200con/kg được đưa ra ngoài ao nuôi lớn được chuẩn bị nước sẵn để tiếp theo giai đoạn thương phẩm.

 

Hotline028.668.10.195/96
Website:  https://bhnenc.com/
Emailbhnenc@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/bhnltd/
 hoặc https://www.facebook.com/jaeseung.sun
Địa chỉ: Số DP-18 Khu Biệt Thự Song Lập Vườn Dragon Parc2, Kdc Phú Long, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh