Header
CÔNG TY TNHH B.H.N

Ưu tiên phúc lợi động vật - Hoàn thiện sức khỏe con người

YH-Máy phân loại trứng bán tự động 10.000 trứng/giờ

Công suất 12,000 trứng/giờ. (tối đa) 10,000 trứng/giờ. (tối thiểu)
Năng lượng điện 1-pha 220V 9kW 1-pha 220V 8kW
Phạm vi lỗi +- 0,3g +- 0,3g