SY- Trình tải tự động

Thiết bị này tự động chèn trứng vào mặt phẳng trứng 30ct vào máy phân loại.

Tốc độ xử lý của nó tỷ lệ thuận với tốc độ máy phân loại trứng và chèn 60 quả trứng vào máy phân loại cùng một lúc.

Máy trình tải tự động cho máy phân loại trứng công suất dưới 30.000 trứng/h.

Máy trình tải tự động cho máy phân loại trứng công suất 30.000 – 60.000 trứng/h

Got something to discuss?


 

Reviews

There are no reviews yet.