Máng ăn vuông

Máng ăn vuông PNS 25 và PSF28

 

Khung máng: thép không gỉ 304 4mm

Máng : thép không gỉ 304

Phểu: nhựa nguyên sinh PP 90L

Loại Máng PSN25 : dùng cho heo con từ 6-30kg ( dùng cho chuồng 40 con )

Loại Máng PSF 28: dùng cho heo từ 20kg đến xuất chuồng (dùng cho chuồng 40 con )

 

Got something to discuss?


 

Reviews

There are no reviews yet.