Header
CÔNG TY TNHH B.H.N

Ưu tiên phúc lợi động vật - Hoàn thiện sức khỏe con người

Hệ thống thu gom trứng

 Hệ thống thu gom trứng từng chuồng và từng dãy chuồng đưa về kho điểm thu trứng tập trung. Mang lại sự thuận tiện cho người chăn nuôi. Quả trứng sạch sẽ hơn và luôn luôn tươi mới do độ nghiêng của chuồng và sự vận chuyển luôn phiên của băng tải trứng

Bàn thu trứng tại điểm cuối băng tải
Bàn thu trứng tại điểm cuối băng tải

 

Băng chuyển tới bàn thu trứng
Băng chuyển tới bàn thu trứng

 

Thiết bị vận chuyển trứng từ băng thu trứng ở chuồng tới băng chuyền trứng tập trung

Băng thu trứng ở chuồng
Băng thu trứng ở chuồng